Våre WEB sider er nede for oppdatering. Vi venter å være oppe igjen snarest mulig

Vi beklager dette. velkommen tilbake til nye og raskere sider!

Copyright © 2018, Nextron AS
PHP Warning: odbc_connect() [function.odbc-connect]: SQL error: [Sybase][ODBC Driver][SQL Anywhere]Database server not found, SQL state 08001 in SQLConnect in C:\WWWDOCS\test.nextron.no\ini_main.php on line 45