Nextron AS - Servere, arbeidsstasjoner og lagringssystemer

Increased Prices

Prisøkning på datautstyr

Prisene på datakomponenter er for tiden svært ustabile. Restriksjoner som følge av corona-epidemien har redusert leveransekapasiteten fra hardware-produsentene, noe som fører til økte priser for etterspurte varer. Verdenshandelen for datakomponenter gjøres i amerikanske dollar, USD.

Det gjør at vi i Norge blir spesielt hardt rammet av prisøkningene, ettersom norske kroner nå er rekordsvake mot dollar. I Nextron forsøker vi etter beste evne å holde priser på servere og komponenter oppdaterte til enhver tid. Med store prisendringer er det derimot ikke til å unngå at prisinformasjon i perioder vil kunne være feil.

Inntil videre gjelder derfor følgende: Alle priser i tilbud og på Nextron web er kun til informasjon. Ved bestilling av varer vil du motta en formell ordrebekreftelse med korrekt pris, oppdatert i henhold til dollarkurs på bestillingsdato. Dersom ordrebekreftelsen avviker fra tidligere oppgitt priskan ordren kanselleres kostnadsfritt.

Denne siden krever JavaScript :: Alle priser er oppgitt med forbehold og eks mva :: Copyright © 2020, Nextron AS